Czym są i jakie zalety mają pompy śrubowe?

Pompy śrubowe należą do grupy rotacyjnych pomp wyporowych. Cechują się zdolnością samozasysania przetłaczanego medium. Zbudowane są z części ruchomej, czyli rotora w kształcie śruby o dużym skoku i niewielkiej średnicy rdzenia, oraz części stałej – statora z różnych elastomerów. W wyniku obracania się rotora media w komorze są transportowane ślimakowo od strony ssania w stronę tłoczenia. Aby pompa śrubowa pracowała prawidłowo, należy dopasować odpowiednio obroty do konkretnego medium. (więcej…)

Read more...