System Pigging

System czyszczenia rurociągów (system pigging) to proces polegający na odzysku produktu z instalacji oraz czyszczeniu rurociągów przy pomocy specjalnego tłoka.

Jest on przepychany przez rurociąg przy pomocy różnych mediów napędzających, takich jak transportowany produkt, powietrze, azot oraz różne detergenty i rozpuszczalniki. Rurociąg jest optymalnie oczyszczany w momencie, gdy ciśnienie napędzające jest minimalne.

Metoda ta narodziła się w przemyśle petrochemicznym, jednak obecnie stosowana jest niemal w każdym przemyśle, w którym przetwarzane ciecze i produkty charakteryzują się dużą lepkością oraz szybkim powstawaniem osadu. Proces ten jest także wykorzystywany dla produktów toksycznych i szybko twardniejących, różnego rodzaju past i proszków, a także tam, gdzie występują częste zmiany transportowanego medium.

Systemy czyszczenia rurociągów – zastosowanie

Głównym zastosowaniem systemu czyszczenia rurociągów jest proces czyszczenia, jak również dozowania i transportu produktów rurociągiem. System może być używany tam, gdzie różne produkty, nie mogące się ze sobą wymieszać, mają być transportowane tylko jedną rurą. Takie zastosowanie przyczynia się do redukcji kosztów, a także do lepszego wykorzystania całego procesu produkcji. Ważnym aspektem jest także ochrona środowiska.

Bardzo ważną zaletą systemu pigging jest fakt, że pozwala on odzyskać produkt, który został w rurociągu i w normalnych warunkach zostałby zutylizowany. Odzyskiwanie produktu z instalacji jest bardzo ważne, w szczególności, gdy mamy do czynienia z produktem drogim i każda jego utrata wiąże się z dużą stratą finansową.

pig kiesel

Zalety i korzyści

 • Separacja tłoczonych produktów
 • Całkowite zatrzymywanie produktu w instalacji, brak mieszania medium
 • Transport nawet niewielkich ilości produktu
 • Brak strat produktu podczas czyszczenia rurociągu
 • Zredukowane koszty oraz skrócony czas mycia
 • Dokładny i gwarantujący wysoką jakość proces czyszczenia rurociągu
 • Minimalne oddziaływanie na środowisko poprzez zredukowanie skażenia wody
 • Ograniczone lub całkowicie zniwelowane spłukiwanie, co w znaczący sposób wpływa na oszczędność czasu oraz pieniędzy
 • Większa niezawodność instalacji produkcyjnych
 • Zapobieganie wytwarzaniu się pęcherzyków powietrza oraz piany
 • Dzięki całkowitemu opróżnianiu instalacji, podgrzewanie rurociągu oraz izolacja są zbędne
 • Tłok czyszczący chroni produkt przed wpływem atmosfery, zapobiegając w ten sposób twardnieniu produktu oraz powstawaniu osadu
 • Bardzo łatwe sterowanie, od ręcznego do w pełni zautomatyzowanego programu wspomagającego
 • Średnice rurociągów od DN 25 do DN 200, zgodne z normami DIN 11850 lub DIN 2430-1
 • Łączenia rurociągu z armaturą wykonane są metodą spawania orbitalnego

 

Sektory przemysłu

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł cukrowniczy
 • Przemysł petrochemiczny

ELEMENTY SYSTEMU PIGGING

pig schemat www

1. Stacja nadawcza

Ręcznie lub w pełni automatycznie sterowana stacja dla systemów jedno- lub wielotłokowych.2. Regulator prędkości tłoka

Stała prędkość tłoka dzięki płynnej regulacji napędzającego medium. Regulacja może być mechaniczna lub automatyczna.


3. Zawór kulowy

Zawór przelotowy (przepływowy) lub trójdrogowy.


4. Zawór rozdzielczy dwudrogowy

1 wejście, 2 wyjścia, ruch pod kątem 120°/180o.


5. Zawór rozdzielczy wielodrogowy

1 pionowe wejście, 6 niezależnych poziomych wyjść, w pełni zautomatyzowany.


6. Zawór gniazdowy

Wlot produktu w strefie higienicznej dla zminimalizowania obszaru martwego.


7. Zawór tłokowy

Zawór odcinający (zamykający) ze zredukowaną przestrzenią martwą stosowany jest jako wejście i/lub wyjście produktu.


8. Zawór tłokowy przelotowy (przepływowy)

Zawór odcinający ze zredukowaną przestrzenią martwą stosowany jest jako wejście i lub wyjście produktu w systemie dwutłokowym.


9. Zawór tłokowy trójdrogowy

Zawór ze zredukowaną przestrzenią martwą stosowany jest jako  wyjście produktu w systemie jednotłokowym.


10. Stacja odbiorcza

Ręcznie lub w pełni automatycznie sterowana stacja dla systemów jedno- lub dwutłokowych.


11. Piggowalne ramiona załadunkowe

W pełni piggowalne ramiona załadunkowe i rozładunkowe jako stacja końcowa.


12. Rozgałęzienie matrycowe

Matrycowe rozgałęzienie rurowe KIESEL umożliwia rozdzielenie niezliczonej liczby rur dla różnorodnego zastosowania, w różne miejsca produkcji.