Deklaracja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma Handlowa TECH-TRADE obecna jest na rynku od 2000 roku. Profil naszej firmy to doradztwo, konsultacje techniczne, remonty oraz sprzedaż urządzeń przemysłowych m.in.: pomp przemysłowych, mieszadeł przemysłowych, grafitowych wymienników ciepła, przepływomierzy, tłokowych systemów czyszczenia rurociągów oraz zabezpieczeń przeciwrozbryzgowych.

Nieustannie od przeszło 20 lat podejmujemy działania mające na celu rozwój i rozbudowę firmy co pozwoliło nam na zbudowanie solidnego i stabilnego przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją na rynku. Dzięki takiej strategii jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom usług oraz budować długotrwałe relacje z naszymi Klientami.

Firma Handlowa TECH-TRADE uzyskała w 2022 roku certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej ISOCERT, potwierdzający prawidłowe wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy PN‑EN ISO 45001.

Firma Handlowa TECH-TRADE Anna Spryszak mając na uwadze i respektując oczekiwania Klientów dotyczące jakości naszych wyrobów i usług oraz przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje poniższe cele:

  • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym jak i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,
  • zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi Klienta, która jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, oraz zarządzania higieną i bezpieczeństwem pracy,
  • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia.

Powyższe cele są osiągane przez powołanie Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy opartego o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN‑EN ISO 45001:2024-02.

Wszyscy pracownicy maja możliwość czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących lub doskonalących oraz możliwość w aktywnym uczestnictwie na rzecz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Firmie Handlowej TECH-TRADE Anna Spryszak.

Najważniejszym elementem naszej organizacji są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające z wymagań przyjętego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Z uwagi na charakter naszych działań zobowiązuję pracowników Firmy Handlowej TECH-TRADE Anna Spryszak do zachowania poufności zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, kontraktów z Klientami oraz naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Za stosowanie niniejszej polityki  Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz procedur Systemu Zarządzania obowiązujących w Firma Handlowa TECH-TRADE Anna Spryszak odpowiada Właściciel Firmy oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Zobowiązuję się do zapewnienia środków finansowych do prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Firmie Handlowej TECH-TRADE Anna Spryszak.

Borkowo, dnia 08.04.2024 r.

Anna Spryszak 

certyfikat ISO