Kontakt

Dział techniczno-handlowy

Serwis

Dział Remontów Włocławek

ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

tel. +48 661 651 114
email: serwis@techtrade.pl

FIRMA HANDLOWA TECH-TRADE Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 12
80-180 Borkowo
Polska

tel. +48 58 320 36 70
fax: +48 58 301 79 88
email: biuro@techtrade.pl

NIP: 9581460422
REGON: 193039736

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000207290

Kapitał zakładowy: 250 000,00 PLN