Pompy tworzywowe

W naszej ofercie można znaleźć szeroki wybór pomp tworzywowych. W zależności od aplikacji mogą różnić się rozmiarem, użytym materiałowym oraz rodzajem uszczelnienia wału. W każdym wykonaniu pompy chemoodporne Affetti odznaczają się jednak wysoką jakością oraz solidną konstrukcją. Cechy te są niezbędne przy wykorzystaniu pomp w aplikacjach związanych z transportem cieczy korozyjnych.

Pompy tworzywowe Affetti zostały zaprojektowane, żeby wspierać ciężkie procesy technologiczne w przemyśle chemicznym. Szczególną uwagę zwrócono na ich odporną konstrukcję, łatwość konserwacji i sprawność hydrauliczną. W wysoce korozyjnym środowisku wymagane jest, aby wraz z upływem czasu produkty cały czas zapewniały deklarowane parametry i sprawność.

Do konstrukcji pomp tworzywowych wykorzystywane są najnowocześniejsze materiały, takie jak specjalne tworzywa termoplastyczne i syntetyczne żywice wzmocnione włóknem szklanym, które są odporne na korozję i ciecze ścierne.

Podobnie jak w przypadku pomp zębatych, dla najbardziej toksycznych i korozyjnych aplikacji można zastosować konstrukcję pompy ze sprzęgłem magnetycznym.

affetti CMK

Charakterystyka pomp tworzywowych

Odśrodkowe pompy tworzywowe zostały stworzone, aby uzyskiwać jak najlepsze osiągi przy niewielkich kosztach eksploatacji. Pompy mogą zostać dostarczone z różnymi rodzajami standardowego uszczelnienia, a także z napędem magnetycznym. Poprzez zastosowanie zróżnicowanych materiałów oraz szerokiej gamie uszczelnień, możliwe jest pompowanie agresywnych cieczy z zawiesiną oraz mediów ściernych. Wykonanie niektórych typoszeregów zgodnie z normami chemicznymi sprawia, że pompy tworzywowe Affetti mogą być wykorzystywane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Do  najczęściej pompowanych cieczy należą: kwasy, zasady, ścieki agresywne, a także woda morska.

Zanurzeniowe pompy pionowe z tworzywa

Pompy tworzywowe montowane pionowo w zbiornikach, kadziach i otwartych wannach stosowane są do cyrkulacji i transportu cieczy agresywnych. Pompy pionowe są alternatywą dla pomp poziomych, szczególnie w miejscach, gdzie powierzchnia instalacyjna jest ograniczona. Zostały one tak zaprojektowane, aby przy niskich kosztach eksploatacji uzyskiwać jak najlepsze parametry pracy.

Standardowo, w pompach zanurzeniowych z tworzywa, wał jest podtrzymywany i osiowany w górnej części przez dwa łożyska kulkowe, natomiast w dolnej części przez tuleję, która jest smarowana pompowaną cieczą. Jednak w bardziej wymagających aplikacjach, w których mają być przetłaczane ciecze zawierające części stałe oraz krystalizujące, wykorzystywane są pionowe pompy tworzywowe z wałem wspornikowym (wolnonośnym). Konstrukcja taka charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części, wał jest usztywniany dzięki łożyskom kulkowym i wałeczkowym. Natomiast w dolnej części wału, zanurzeniowe pompy tworzywowe nie posiadają łożyskowania, dzięki czemu mogą pompować części stałe.