Żywność i Farmacja

Higieniczne pompy odśrodkowe

POMPY ODŚRODKOWE

Pompy odśrodkowe to najbardziej popularne i najczęściej stosowane pompy. Możemy je znaleźć w każdej gałęzi przemysłu, poczynając od małych pomp ogrodowych, a kończąc na dużych pompach stosowanych w przemyśle wodociągowym lub energetycznym. W pompach tych, medium przemieszcza się dzięki sile odśrodkowej wirnika lub nawet wielu wirników w przypadku pompy wysokociśnieniowej. W zależności od aplikacji, pompy odśrodkowe mogą różnić się rozmiarem, budową, wykonaniem materiałowym, a także sposobem zasilania.

affetti CMO

POMPY TWORZYWOWE

Pompy tworzywowe Affetti zostały zaprojektowane, żeby wspierać ciężkie procesy technologiczne w przemyśle chemicznym. Szczególną uwagę zwrócono na ich odporną konstrukcję, łatwość konserwacji i sprawność hydrauliczną. Szeroka gama pomp z w całości wykonanych z chemoodpornego tworzywa (PP, PVDF, PEHD, PVC), pozwala na stosowanie ich we wszystkich gałęziach przemysłu. Do najczęściej pompowanych cieczy należą: kwasy, zasady, ścieki agresywne, a także woda morska.

hermag CR

POMPY HERMETYCZNE

Pompy hermetyczne Hermag charakteryzują się hermetycznie zamkniętą konstrukcją pompy i silnika, dzięki czemu w pompach tych nie ma wycieku pompowanej cieczy do otoczenia. Jest to ogromna zaleta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę środowiska. Z uwagi na wspomniane cechy, pompy hermetyczne doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i petrochemicznym przy tłoczeniu cieczy wybuchowych, toksycznych, żrących lub łatwopalnych. Pompy mogą zostać wyprodukowane wg standardu ISO 2858 oraz API 685.

Pompy zębate dozujące – seria N

POMPY MAGNETYCZNE

Pompy z napędem magnetycznym zostały tak zaprojektowane, aby rozwiązać problemy związane z wyciekiem pompowanej cieczy poprzez uszczelnienie mechaniczne. Pompy te przeznaczone są do tłoczenia cieczy chemicznie agresywnych, pozbawionych zanieczyszczeń. Pompy magnetyczne nie posiadają uszczelnienia wału, ponieważ nie ma w nich żadnego mechanicznego połączenia między silnikiem, a korpusem. Ruch wirnika możliwy jest natomiast dzięki przeniesieniu napędu silnika na sprzęgło przy pomocy indukcji magnetycznej.

Pompy śrubowe uniwersalne

POMPY ŚRUBOWE

Pompy mimośrodowe śrubowe należą do grupy rotacyjnych pomp wyporowych o zdolności samozasysania pompowanego medium. Dzięki swojej konstrukcji, pompy śrubowe Kiesel doskonale nadają się do przenoszenie dużych ciał stałych bez obawy uszkodzenia pompy. Pompy śrubowe doskonale zasysają i tłoczą ciecze o różnych lepkościach i konsystencjach. Pompowane ciecze nie są poddawane działaniu sił odśrodkowych czy pulsacyjnych dzięki temu pompy śrubowe z powodzeniem tłoczą bardzo delikatnie nawet najbardziej wrażliwe media. Warunkiem właściwej pracy pompy jest dobranie odpowiednich obrotów do danego medium.

Pompy z elastycznym wirnikiem spożywcze

POMPY Z ELASTYCZNYM WIRNIKIEM

Pompy wirnikowe są rezultatem połączenia technologii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania pomp. Rezultatem jest prosta i tania pompa, idealna dla przemysłu: spożywczego, kosmetycznego oraz chemicznego. Pompy z elastycznym wirnikiem posiadają wszelkie zalety począwszy od niskiej ceny, łatwej instalacji, a kończąc na niezawodnej eksploatacji. Niezwykłe zalety jak: wysoka jakość w wykonaniu higienicznym, dostępność i łatwy montaż części zamiennych powodują, że pompy te są popularne na całym świecie. Pompy wirnikowe osiągają najlepszą efektywność pomiędzy 500, a 1500 obr/min. Wyższe obroty mocno zwiększają zużycie wirnika. Natomiast przy małej prędkości, w sposób znaczny spada efektywność pompy, spowodowane jest powrotem cieczy między łopatkami wirnika, a obudową.

FDP Kapak pompa krzywkowa

POMPY KRZYWKOWE

Pompy krzywkowe (rotacyjne) to pompy wyporowe, które dzięki swojej konstrukcji idealnie nadają się do transportu gęstych i lepkich mediów o delikatnej strukturze. Dwa zsynchronizowane rotory obracając się względem siebie tworzą wraz z obudową pompy pewnego rodzaju komory, w których transportowane jest medium. Po stronie ssawnej otwarte komory zostają napełnione transportowanym produktem, który jest następnie przemieszczany na stronę tłoczną pompy. Podczas pracy pompy nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu krzywek ze sobą, jak i również krzywek z obudową pompy. Poprzez stosowanie różnych typów krzywek oraz różnych materiałów, z których są one wykonane, pompy krzywkowe z łatwością radzą sobie z cieczami zawierającymi części stałe.

Pompy zębate – seria S

POMPY ZĘBATE

Pompy zębate to pompy wyporowe, które stosowane są niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Doskonale sprawdzają się podczas transportu mediów rzadkich, a także cieczy o dużej lepkości. Idealnie nadają się do transportu cieczy o wysokich temperaturach. Bezpulsacyjny i dokładny przepływ umożliwia natomiast stosowanie tych pomp w aplikacjach wymagających precyzyjnego dozowania. Pompy zębate dzielimy na pompy o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym.

peribestFDA

POMPY PERYSTALTYCZNE

Samozasysające pompy wyporowe bez dławic i zaworów, w których tylko jelito ma kontakt z przetłaczanym medium. Szeroka paleta materiałów, z których wykonywane są jelita, pozwala na stosowanie tych pomp w różnych aplikacjach. Najnowsze rozwiązania, połączone z najwyższej jakości materiałami sprawiają, że pompy perystaltyczne posiadają maksymalnie zwiększony czas pracy, co z kolei prowadzi do ograniczenia konieczności serwisowania.

Pompy wyposażone są wyłącznie w wysokiej jakości węże z ekstrudowanym wnętrzem. Zewnętrzna warstwa jest natomiast gładka co zapewnienia doskonałą kompresję węża oraz powtarzalność. Dzięki wykorzystaniu dużych rolek powierzchnia kompresji węża jest prawie taka sama jak w przypadku ślizgów, natomiast zapotrzebowanie na moc jest znacznie mniejsze niż w przypadku pomp ze ślizgami.

membranowe spozywcze affetti aeris food

POMPY MEMBRANOWE

Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem są najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka jakość i niezawodność. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji oraz szerokiej gamie materiałów wykorzystywanych do budowy części mokrej, pompy membranowe posiadają możliwość pompowania niemal wszystkich rodzajów cieczy. Pozwalają rozwiązać problemy z przetłaczaniem takich płynów jak: kwasy, zasady, kleje, żywice, polimery, emulsje, zawiesiny i wiele innych. Brak części ruchomych czy wirujących, które mają kontakt z tłoczoną cieczą, redukuje obsługę techniczną do minimum.

Pompy dozujące membranowe – seria CMP

POMPY DOZUJĄCE

Pompy dozujące stosowane są wszędzie tam, gdzie bardzo ważne jest podanie określonej ilości cieczy. Dozowanie można ustawić na określony czas lub w sposób ciągły. Zmiana wydajności może odbywać się od ręcznej regulacji pokrętłem, poprzez zmianę częstotliwości przetwornicą częstotliwości, kończąc na kompletnych, w pełni zautomatyzowanych stacjach dozowania. Do podawania precyzyjnych dawek medium idealnie nadają się pompy dozujące z głowicą membranową i tłokową, pompy zębate, a także pompy perystaltyczne.

beczkowa śrubowa

POMPY BECZKOWE

Pompy beczkowe dzięki niskiej wadze, prostej obsłudze oraz szerokiej gamie materiałów, z których może być wykonana rura pompowa, są bardzo uniwersalną i chętnie wykorzystywaną pompą niemal  w każdej gałęzi przemysłu. Pompy mogą być stosowane do opróżniania beczek, paletopojemników i kontenerów. Rurę pompową można dostarczyć z szeroką gamą silników elektrycznych lub pneumatycznych, również takich, które są przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Każda pompa beczkowa może zostać dostarczona z wyposażeniem dodatkowym, takim jak wąż, przepływomierz, czy pistolet nalewczy.

FSEA R

MIESZADŁA I MIKSERY

Szeroki asortyment mieszadeł i mikserów dla wielu zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Do produkcji mieszadeł wykorzystuje się materiały wysokiej jakości. Dzięki różnym wariantom montażu oraz szerokiej gamie dostępnych śmigieł i materiałów, mieszadła znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym, petrochemicznym i w oczyszczalniach ścieków. W zależności od aplikacji i potrzeb można zastosować mieszadła pionowe lub poziome.

opaski

ZABEZPIECZENIA PRZECIWROZBRYZGOWE

W przypadku, gdy rurociągiem transportowane są ciecze chemicznie agresywne, gorące, niebezpieczne dla otoczenia oraz trujące, bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie połączeń kołnierzowych oraz pozostałych elementów rurociągu przed niekontrolowanym wyciekiem. W tym celu stosowane są zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe, które pozwalają na kontrolę wycieku, w taki sposób, że nie jest on już tak niebezpieczny i nie zagraża życiu osobom pracującym w jego pobliżu.

pig kiesel

SYSTEMY CZYSZCZENIA RUROCIĄGÓW

System czyszczenia rurociągów (system pigging) to proces polegający na odzysku produktu z instalacji oraz czyszczeniu rurociągów przy pomocy specjalnego tłoka. Jest on przepychany przez rurociąg przy pomocy różnych mediów napędzających, takich jak transportowany produkt, powietrze, azot oraz różne detergenty i rozpuszczalniki. Rurociąg jest optymalnie oczyszczany w momencie, gdy ciśnienie napędzające jest minimalne.

Metoda ta narodziła się w przemyśle petrochemicznym, jednak obecnie stosowana jest niemal w każdym przemyśle, w którym przetwarzane ciecze i produkty charakteryzują się dużą lepkością oraz szybkim powstawaniem osadu. Proces ten jest także wykorzystywany dla produktów toksycznych i szybko twardniejących, różnego rodzaju past i proszków, a także tam, gdzie występują częste zmiany transportowanego medium.

Przepływomierz elektromagnetyczny ModMAG

PRZEPŁYWOMIERZE

Przepływomierze Badger Meter znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki swojej różnorodności mogą być wykorzystanie niemal w każdej aplikacji. W ofercie Badger Meter znajdują się liczniki przepływu cieczy, mierniki zużycia paliwa, przepływomierze ultradźwiękowe, przepływomierze elektromagnetyczne, przepływomierze mechaniczne (turbinowe, owalno-kołowe i inne). Oferowane produkty znajdują zastosowanie w wyposażeniu fabryk, warsztatów samochodowych, przy budowie oczyszczalni ścieków, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, samochodowym, stoczniowym, papierniczym, metalurgicznym, fotograficznym, tekstylnym oraz w wielu innych gałęziach.