Inne produkty

Zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe

W przypadku, gdy rurociągiem transportowane są ciecze chemicznie agresywne, gorące, niebezpieczne dla otoczenia oraz trujące, bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie połączeń kołnierzowych oraz pozostałych elementów rurociągu przed niekontrolowanym wyciekiem. W tym celu stosowane są zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe, które pozwalają na kontrolę wycieku, w taki sposób, że nie jest on już tak niebezpieczny i nie zagraża życiu osobom pracującym w jego pobliżu.

Precyzyjne zawory regulacyjne Reco®

Zawory regulacyjne firmy Badger Meter w szczególności przeznaczone są do regulacji małych i średnich przepływów cieczy lub pary w rurociągach o średnicach od 1/4″ do 2″. Pokrywają zakres współczynnika Cv od 0,0000018 do 54 w zależności od modelu.

Teoretycznie istnieją miliony kombinacji konfiguracji zaworów do szerokiego zakresu aplikacji i specjalnych wymagań. Dostępne są zawory procesowe (standardowe zawory z brązu, kołnierzowe ze stali nierdzewnej lub innych materiałów), zawory higieniczne (z materiałów prętowych lub odlewów, z różnymi przyłączami), zawory specjalne (3-drożne, kątowe, do wysokich ciśnień i temperatur oraz kriogeniczne). Zawory mogą posiadać różne typy przyłączy. Pomimo, że standardowym materiałem jest stal nierdzewna dostępne są również inne wykonania do mediów agresywnych włączając w to tantal i tytan.

Systemy czyszczenia rurociągów

System tłokowy to proces polegający na czyszczeniu oraz opróżnianiu rurociągów przy pomocy gumowego tłoka. Tłok jest przepychany przez rurociąg przy pomocy różnych mediów napędzających, takich jak transportowany produkt, powietrze, azot oraz różne detergenty i rozpuszczalniki. Rurociąg jest optymalnie oczyszczany w momencie, gdy ciśnienie napędzające jest minimalne.

Metoda ta narodziła się w przemyśle petrochemicznym, jednak obecnie stosowana jest niemal w każdym przemyśle, w którym przetwarzane ciecze i produkty charakteryzują się dużą lepkością oraz szybkim powstawaniem osadu. Proces ten jest także wykorzystywany dla produktów toksycznych i szybko twardniejących, różnego rodzaju past i proszków, a także tam, gdzie występują częste zmiany transportowanego medium.

Serwis i remonty pomp oraz urządzeń przemysłowych

Usługi w zakresie przeglądów, remontów oraz regeneracji pomp i urządzeń przemysłowych. Pomiary drgań, laserowe osiowanie maszyn. Mobilny serwis na terenie całego kraju.