Przepływomierze Vortex

Przepływomierze Vortex wykorzystują technologię ultradźwiękową do pomiaru drobnych wirów wytworzonych podczas przepływu medium wokół bardzo cienkiej przegrody.

W rezultacie, spadek ciśnienia oraz zakresowość pomiaru znaczącego wzrasta. Przepływomierze posiadają szeroki zakres pomiarowy (do 70:1) oraz dużą dokładność (1% odczytu). Przy użyciu inteligentnej elektroniki i protokołu HART® przepływomierze wirowe są idealne do zastosowań w procesach przemysłowych i rafineriach. Przepływomierze nie posiadają żadnych części ruchomych, przez co nie wymagają konserwacji.

Przepływomierze Vortex

Zalety i korzyści:

 • Duża dokładność
 • Mały spadek ciśnienia
 • Komunikacja HART®
 • Brak części ruchomych
 • Do cieczy agresywnych i wody dejonizowanej

 

Medium:

 • Woda
 • Media chemiczne/petrochemiczne,
 • Media farmaceutyczne
 • Olej
 • Gaz

 

Parametry pracy:

 • Zakres pomiaru: 1 – 114 415 l/min
 • Średnica: DN15 – DN75
 • Dokładność: do ±1% pełnej skali
 • Ciśnienie: od -1,34 do 18,2 bar
 • Temperatura pracy: od -28 do 182°C

 

Wykonanie materiałowe:

 • Materiały mokre: PVC, CPVC, PVDF, PP

 

Sektory przemysłu:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł wodno-ściekowy
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł petrochemiczny