Jak działają pompy wirowe?

przekrój przez pompę wirową

Jak działają pompy wirowe?

Pompy wirowe, nazywane także odśrodkowymi, służą do transportu zarówno płynów czystych, jak i zanieczyszczonych. W zależności od szczegółów konstrukcyjnych używa się ich do pompowania mediów agresywnych chemicznie, ściernych czy zawłóknionych. Z czego wynika ich uniwersalność? Wyjaśniamy w artykule.

Budowa pompy wirowej

Działanie pompy wirowej opiera się na wykorzystaniu siły odśrodkowej wirnika, która wprawia ciecz w ruch. Medium, po tym, jak znajdzie się na środku wirnika, zostaje odrzucone na zewnątrz – dochodzi do tego właśnie w związku z działaniem siły odśrodkowej. W konsekwencji wytwarza się ciśnienie, a medium zaczyna przemieszczać się w kierunku odbiornika.

Pompy odśrodkowe są zróżnicowane pod względem szczegółów konstrukcyjnych, dzięki czemu w zależności od modelu mogą pracować w zanurzeniu albo instalacjach suchych, przenosić media silnie żrące czy o wysokich temperaturach. Wyróżnia się m.in.:

 • pompy wirowe jednostopniowe – do montażu pionowego, idealne w przypadku ograniczonej powierzchni,
 • pompy wirowe wielostopniowe – montowane poziomo lub pionowo, nadają się do pracy z dużymi ciśnieniami,
 • pompy wirowe z korpusem samossącym – do montażu powyżej poziomu cieczy, gdzie nie da się użyć pompy pionowej,
 • pompy wirowe zatapialne – przeznaczone do pracy w zanurzeniu.

Zastosowanie pomp odśrodkowych

W związku ze zróżnicowaną budową zastosowanie pomp wirowych jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się je w przemyśle:

 • chemicznym,
 • petrochemicznym,
 • wodno-ściekowym,
 • górniczym,
 • energetycznym,
 • spożywczym,
 • papierniczym.

Za pomocą pompy odśrodkowej transportuje się czystą i zanieczyszczoną wodę, substancje ropopochodne, ługi, węglowodory, kwas siarkowy i wiele innych mediów. Pompy wirowe nadają się doskonale do instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych czy systemów zaopatrzenia w wodę.

social position

Share this post