W jakich branżach wykorzystuje się pompy chemoodporne?

niebieska pompa przemysłowa

W jakich branżach wykorzystuje się pompy chemoodporne?

Dzięki swojej budowie pompy chemoodporne są przystosowane do przesyłu substancji nawet o bardzo wysokim stopniu agresywności chemicznej. Znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. W artykule wyjaśniamy, do czego się ich używa.

Czym charakteryzują się pompy chemoodporne?

Pompy chemoodporne przeznaczone są do transportu cieczy zróżnicowanych pod względem agresywności chemicznej. Z tego też powodu wykonuje się je z materiałów wykazujących wysoką odporność na działanie silnie żrących kwasów i niebezpiecznych substancji toksycznych. Często stosowane w tym celu odporne na korozję tworzywa to PP, PVDF, PVC oraz PE-HD. Dostępnych jest wiele rodzajów pomp chemoodpornych, a wśród nich m.in. pionowe i poziome.

Należy zaznaczyć, że wybór konkretnego modelu pompy chemoodpornej powinien być dokonany przede wszystkim z uwzględnieniem rodzaju transportowanego medium, a ponadto również warunków eksploatacyjnych, w których urządzenie będzie pracowało. Umożliwia to dobór odpowiednich parametrów technicznych.

Do czego wykorzystuje się pompy chemoodporne?

Zastosowanie pomp chemoodpornych jest niezwykle szerokie. Wykorzystuje się je głównie w takich branżach jak:

 • przemysł chemiczny,
 • przemysł petrochemiczny,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł lakierniczy,
 • przemysł farbiarski,
 • przemysł kosmetyczny,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł rafineryjny,
 • przemysł metalurgiczny,
 • gospodarka komunalna.

Za pomocą pomp chemoodpornych możliwy jest transport m.in. kwasu siarkowego, kwasu solnego, kwasu fosforowego, kwasu chromowego, kwasu azotowego, wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku glinu, amoniaku czy nadsiarczanu potasu. Stosowane są do pompowania farb, paliw, rozpuszczalników, detergentów, substancji ropopochodnych oraz wielu innych cieczy.

social position

Share this post